17 Kwiecień imieniny: Klara, Robert, Rudolf
*** POLECAMY ***
Niemieckie słówka


Autor : Paweł Sygnowski

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRETNEUROROZWOJOWE USPRAWNIANIE - NDT - BOBATH


Metoda stosowana w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Neurodevelopmental Treatment (NDT) oznacza:
N (neuro - nerwowo) – stosowane w zaburzeniach ruchowych pochodzenia ośrodkowego, dotyczące niedojrzałego mózgu;
D (developmental - rozwojowe) – oparte o szczegółową analizę rozwoju psychomotorycznego;
T (treatmenti - usprawnienie) – usprawnienie oparte o techniki ruchowe.
Podstawy NDT zostały stworzone przez B. i K. Bobathów. Koncepcja ta bazuje na neurofizjologicznej wiedzy na temat rozwoju dziecka. Znajomość prawidłowych i nieprawidłowych zachowań psychomotorycznych stanowi warunek rozpoczęcia rehabilitacji. Metody i techniki współpracy z dzieckiem są zmienne i dostosowane do jego potrzeb oraz możliwości. Zawsze odwołują się do elementarnych założeń teoretycznych NDT.

Podstawowe założenia i cele metody NDT:

1.Opanowanie przez dziecko prawidłowych, funkcjonalnych czynności ruchowych.
2.Nieprawidłowe czynności ruchowe są rezultatem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego:
- uszkodzenie to wywołuje patologiczne zmiany napięcia mięśniowego i jego rozmieszczenia;
- uszkodzenie to powoduje zaburzenia odruchów postawy. Są to podstawowe reakcje organizmu warunkujące poprawne ułożenie i - kontrolę utrzymania ciałą, niezbędne do nabywania sprawności fizycznej, wykonywania czynności ruchowych;
aktywnośc dziecka ogranicza się do zespołu nieprawidłowych ruchów, a co za tym idzie, nieprawidłowego czucia proprioceptywnego.
3.Zaburzenia czuciowo- ruchowe i niewłaściwe napięcie mięśniowe wywołują nieprawidłowe wzorce ruchowe i posturalne, które dominują nad całą aktywnością dziecka.
4.Ośrodkowy układ nerwowy we wczesnymokresie życia dziecka polega “modyfikacjom” w wyniku określonej stymulacji sensorycznej.
5.Aby wykonać poprawny ruch dziecko w pierwszej kolejności powinno, w oparciu o znormalizowane napięcie mięśniowe, odczuć właściwy ruch. Doświadczenia prawidłowego ułożenia ciała w przestrzeni oraz poszczególnych części ciałą względem siebie (wzorce postularne) dostarczają impulsy do ciała.
6.Aktywność dziecka w początkowej fazie nabywania prawidłowych reakcji musi być wspierana ruchami terapeuty. Dopiero człowiek z określoną bazą doświadczeń czuciowo – ruchowej staje się samodzielny i niezależny w swoich czynnościach.

Warunkiem osiągnięcia celów NDT jest włączenie do procesu usprawnienia dziecka rodziców, pedagoga i logopedy. Koordynatorem tego procesu jest terapeta NDT – Bobath.

Literatura zalecana

Jana Pilecki 'Usprawnianie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym'
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA - POLECAM


Copyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019